Udmelding

Udmelding 


All udmelding skal ske til kunstmedlem@danfoss.com.


Vi håber selvfølgelig ikke på at vores medlemmer melder sig ud, derfor opfordres alle der enten ikke føler at de får det de håbede på, eller af anden grund ikke er tilfreds med deres medlemskab, at kontakte foreningens bestyrelse med eventuelle bekymringer eller ideer til forbedringer - Så vi i fællesskab kan forme foreningen.