Om

Foreningens formål

Danfoss Kunstforenings formål er at fremme glæden og interessen for moderne, god og spændende kunst.

Foreningens vedtægter kan læses her (åbner i samme vindue).

Hvad får du for dit kontingent?

Vi arbejder løbende på at få attraktive rabatordninger med udvalgte kunstnere, således at Kunstforeningens medlemmer kan opnå rabat ved køb af kunst. Vi vil naturligvis informere her på hjemmesiden efterhånden som aftalerne kommer i hus.


Det er ikke Kunstforeningens formål at oparbejde en egenkapital, og derfor anvendes hovedparten af medlemskontingentet til indkøb af kunstværker, som udloddes ved den årlige generalforsamling. F.eks. udloddede vi i 2017 hele 36 kunstværker til medlemmerne. En beskeden del af kontingentet anvendes til turarrangementer og afholdelse af generalforsamling, udstillinger o.l.


Vi tilstræber at afholde 1-2 kunstarrangementer årligt med det formål, at vise kunsten i alle dens afskygninger. Disse arrangementer kan f.eks. være udstillinger i en af Danfoss' lokaler, ture til kunstudstillinger (vil typisk være i rimelig køreafstand fra Als) og lignende.


Medlemskab

Et medlemskab koster 500 kr. årligt (ca. 42,- kr. om måneden).

For Danfoss-medarbejdere bliver der automatisk trukket 125 kr. pr. kvartal over lønnen. Veteraner bliver opkrævet 500 kr. årligt ca. 1. august.

Nye medlemmer kan deltage i den kommende generalforsamlings kunstudlodning hvis indmeldelsen er sket inden 1. januar samme år.

Tilmelding kan ske her.

Bestyrelsen

Formand:

Karen Damgaard Brusendorff

kgb@danfoss.com


Webmaster og ansvarlig for reklametryksager

Næstformand:

Mette Merrild

merrild@danfoss.com

Kasserer:

Suzette Lindholm Kjær

slk@danfoss.com

Sekretær:

Helle Lylloff (veteran)

hlylloff@mail.dk


1. suppleant:

Lissi Ernst

lissi.ernst@danfoss.com

Bestyrelsesmedlem:

Freddy Lorenzen (veteran)

gretheogfreddylorenzen@mail.tele.dk